İslami İktisat ve İnsan Seminerleri

Sakarya, kültür hayatında önemli izler bırakmak ve entelektüel gelişimine katkı sağlamak amacıyla edebiyat, tarih, siyaset, sanat, felsefe gibi sosyal bilimler alanlarında, Türkiye’nin önde gelen ilim insanlarının Sakaryalılarla buluştuğu, akademik bir anlayış ve zengin bir içerikle hazırlanan, bilgi ve tecrübelerin teorik ve pratik yollarla aktarıldığı seminerler dizisi Büyükşehir Akademi, 10. yılında ilgilileriyle buluşmaya devam ediyor.

Bu minvalde açılan derslerden biri de “İslami İktisat ve İnsan” dersi olacaktır. İslam sadece ibadetler ya da inanç ile ilgili konuları değil hayatın tüm alanlarını kuşatmaktadır. Şüphesiz iktisadî meseleler de bu alanlardan biridir. ‘İslamî İktisat ve İnsan’ konulu bu ders ile İslam’ın iktisadî münasebetlere ilişkin yasakları, teşvikleri, kuralları işlenecek ve hayatımızda neredeyse her gün karşılaştığımız konular ele alınacaktır. Bununla birlikte, son yıllarda yaygınlaşan İslamî finans kurumlarına da özel olarak temas edilip alternatif mekanizmalar üzerinde durulacaktır. 6 haftalık program boyunca İslam iktisadının fıkhi ilkeleri, temel değerleri, uygulamaya dönük model önerileri, güncel meseleleri ilgilileriyle paylaşılacaktır.

Kaynak: Sakarya Büyük Şehir Akademi