Doğu Afrika’da İslam İktisadı Ve Finansının Tarihi Ve Gelişimi

Bu çalışma, Doğu Afrika’nın İslam iktisadını ve finansını benimsemek adına çıktığı yolculuğun izini sürmektedir. Çalışma, incelenen dört ülkeden her biri için bir İslam iktisadı ve finansı tarihine, İslami finansal kurumların ve ana akım sektöre nazaran durumlarına, İslami finans eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin durumuna ve zekât ve vakıf sektörlerinin önemli noktalarına dair irdelemeler sunmaktadır. Genel olarak, bu bölgedeki İslam iktisadı ve finansı, başlıca İslami bankacılık sektörü üzerinden görülmektedir.

Çalışma, bölgedeki İslam iktisadı ve finansının temel etkenlerini saptamaktadır. Bu etkenlere önemli ölçüde kalabalık bir Müslüman nüfus ve etik yatırım fırsatları için gösterilen talep de dâhildir. Diğer yandan bazı ülkelerde destekleyici yasal bir çerçevenin olmaması, kalifiye insan kaynaklarının eksikliği, şeri esaslara uyulmaması ve daha baskın olan ana akım sektörün getirdiği katı rekabet gibi zorluklar da mevcuttur. Bu rapor, belirlenen ortak özelliklere dayalı karşılaştırmalı bir analiz yapmaktadır. Araştırmalar, her ülkenin bir ya da iki alanda diğerlerine göre avantajlı durumda olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın sonucunda ülkelerin karşılıklı bağımlı bir pozisyonda oldukları ve bölgede İslami iktisadın ve finansın etkin bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için nispi güçlerini kullanıma açmaları gerektiği kanısına varılmıştır.

Raporu okumak için tıklayınız.

Kaynak: İKAM