İslam ve Ekonomi Politik Sistemler Kitabı İktisat Yayınları’ndan Çıktı

İslam ve Ekonomi Politik Sistemler kitabı İktisat Yayınları‘ndan çıktı. Bu kitap, Müslüman toplumların tarih boyunca işlemiş olan belli başlı ekonomi politik sistemlerini nasıl aşmış ve onlarla nasıl iştigal eylemiş olduğu hakkındadır. Bu bağlamda incelenen ekonomi politik sistemleri, merkantilizm, kapitalizm, sosyalizm, sosyal demokrasi, ülkenin kendi kaynaklarına dayanması ve günümüzdeki küreselleşmeyi içermektedir. Bu sistemlere giriş olması ve bir arka plan bilgisi vermesi maksadıyla ekonomi politik, İslam Dini ve İslam ekonomi doktrini kavramlarını ele alan bir bölümün ardından diğer bölümler gelmektedir. Her bir bölüm, o bölümdeki temel kavramların tanımlarını ve bölümün özüne dair kısa bir açıklamayı içeren sentezleri kapsayan bir girişle başlamaktadır. Ardından söz konusu sisteme dair mevcut literatürün tematik bir taraması sunulmaktadır. Bunun da ardından adı geçen sistem altında işlemiş olan üç Müslüman toplum incelenmektedir. Ekonomi politik sistemlerin İslam ile ilişkisini kapsamlı şekilde ele alan kitap, araştırmacıların ve alanın meraklılarının ilgisini çekecektir.

Kaynak: http://iktisatyayinlari.com/kitaplar/islam-ve-ekonomi-politik-sistemler