Enerji Güvenliği ve Verimliliğine Yeni Finansman Modeli

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, “Gelecek 5 yıla yönelik, enerji verimliliği yatırımları için yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, enerji güvenliği ve verimliliği yatırımlarını hızlandırmak amacıyla yeni finansman modelleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

EBRD’nin, önceden olduğu gibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını desteklemeye devam edeceğini anlatan Kılıç, Türkiye’nin bu alanlardaki eylem planlarının oluşturulması ve uygulanmasına destek verdiklerini söyledi.

Verimlilik Finansmanda En Önemli Alanlardan Biri

Kılıç, bir yandan enerji yatırımları ve üretimin artması diğer yandan da verimlilik projelerine yönelik çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yaklaşık 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf hedeflendiğini anımsatan Kılıç, enerji verimliliğinde hayata geçirmeyi planladıkları yeni finansman modelini şu şekilde anlattı:

“Gelecek 5 yıla yönelik, enerji verimliliği yatırımları için yeni bir finansman mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Burada asıl amaç kamunun enerji verimliliği yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Bunun için Türkiye’de henüz uygulanmamış ancak Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemin uygulanabileceğini düşünüyoruz. Kamu binalarında enerji verimliliği yatırımlarında bu model oldukça uygulanabilir. Bu modelde, bir enerji performans şirketi (EPC) bankadan finansman alarak kamu binasında gerekli yatırımı yapmakla sorumlu olacak ve bu yatırım karşılığında kamu binasında ne kadarlık bir tasarruf sağlanacağını taahhüt edecek. Bu taahhüt kapsamında da EPC ve kamu arasında bir sözleşme imzalanacak. Kamu, yapılan enerji verimliliği yatırımından elde ettiği tasarrufa karşılık gelen miktarı, sözleşme kapsamında belirlenen süre boyunca EPC şirketine ödeyecek ve şirket de bununla bankadan aldığı finansmanını düzenli olarak ödeyebilecek. Bu yüzden, bankanın EPC şirketine finansman sağlaması için kamu ile yapılacak sözleşme önem arz ediyor.”

Kılıç, böylece hem kamunun sözleşme süresi boyunca ödemelerini kolaylıkla yapabileceğini hem de sözleşme süresi bittikten sonra yaptığı tasarrufun bütçeye kalacağını aktardı.

Ayrıca, kamunun kaynaklarının da kullanılmamış olacağını kaydeden Kılıç, “Bunu, enerji verimliliğinde kamu-özel iş birliği modeli olarak tanımlayabiliriz.” dedi.

Kılıç, söz konusu modelin uygulanabilmesi için bazı mevzuat değişikliklerine ihtiyaç olduğunu fakat uygulanmaya başlandığında EPC tarafında da yeni bir pazar oluşacağını vurguladı.

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-guvenligi-ve-verimliligine-yeni-finansman-modeli-/1598659