Adam Smith -Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof-

Türkçe literatürde bir ilk olan bu kitap, okuyucuyu Adam Smith ’in düşünce dünyasına götürerek onun felsefeden iktisat bilimine yaptığı yolculuğun ayak izlerinde bir gezintiye çıkarmaktadır. Özellikle felsefî ve iktisadî çözümlemelerinin arkasındaki dünya görüşünün dinamiklerinin neler olduğunu merak edenleri kitapta derin bir entelektüel kapsam bekliyor.

Kitap Hakkında

Batılı varoluşun doğasını kavramak amacıyla ortaya konan telif eser sayısı Türkiye’de sınırlı bir düzeydedir. Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay’ın modern dünyanın ve kapitalizmin kavşağın­daki belirleyici düşünce adamlarından birisi olan Adam Smith hakkındaki bu kitabı, Adam Smith’i felsefi ve politik ekonomi bağlamını kuşatacak şekilde ele alarak, düşünce dünyamıza mühim bir katkı yapmaktadır.

Prof. Dr. Feridun Yılmaz

Adam Smith, müktesebatı ve fikirlerinin geniş tesiri bakımından Batı medeniyeti için önemli şahsiyetlerden biridir. Onu bu denli önemli kılan husus, uluslararası ticaret ve merkantilist zenginleşme sisteminden imalat yoluyla sanayileşme esaslı bir kapitalist zenginleşme sistemine dönüşümün teorik çerçevesini analitik bir biçimde ortaya koyabilmesidir. Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay’ın bu eseri, Smith’in biyografisi ve fikirleri üzerinden tarihsel olarak bu teorik ve pratik döşümün sonucunda ortaya çıkan rekabet ve zenginleşme anlayışını ana hatlarıyla akıcı bir üslupla anlatmaktadır.

Prof. Dr. Ekrem Erdem

Kaynak: https://www.ketebe.com/urun/adam-smith/