“Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı” kitabı çıktı

TKBB Yayınlarının katılım bankaları alanında kaynak niteliğindeki kitabı “Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı” kitabı çıktı.

Katılım Bankacılığı Alanında Kaynak Niteliğinde Bir Eser

Son 35 yıldır Türkiye finans sektörünün içinde yer alan katılım bankacılığı kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Bu bankacılık türü, felsefesini ve ilkelerini, İslam’ın iktisadi ve ticari hükümlerinden alması yönüyle de çok fazla destek görüyor.
Bu noktadan hareketle katılım bankacılığı kavramını tüm detaylarıyla anlatmayı hedefleyen bir kitap hazırlandı.
Katılım bankacılığı alanında kaynak eser niteliğinde olan kitap, uygulamacı ve akademisyenlerin ortak çalışması olarak sistemin felsefesini, ilkelerini ve iş modelini tüm incelikleriyle ele alıyor.

Kitap 14 Bölümden Oluşuyor

14 bölümden oluşan kitabın bölüm başlıkları şu şekilde:

Bölüm 1: Katılım Felsefesi ve İnsani Bankacılık

Bölüm 2: İslam İktisadı ve Finansının Temel İlkeleri

Bölüm 3: Katılım Bankacılığı Ekosistemi: Paydaşlar, Kurumlar ve Piyasalar

Bölüm 4: Katılım Bankacılığı Ekosisteminin Gelişimi

Bölüm 5: Katılım Bankacılığında Organizasyon Yapısı, Kurumsal Yönetim

Bölüm 6: Katılım Bankacılığı İş Modeli

Bölüm 7: Katılım Bankacılığında Mevzuat, Denetleme ve Hukuki Altyapı

Bölüm 8: İslam Hukukunda Akit Teorisi ve Katılım Bankacılığında Akitler

Bölüm 9: Katılım Bankacılığı Likidite Yönetimi Uygulamaları ve Kullanılan Ürünler

Bölüm 10: Katılım Bankacılığında Kullanılan Sermaye Piyasası Ürün ve Uygulamaları

Bölüm 11: İslami Finansta Sigorta ve Katılım Sigortası (Tekafül)

Bölüm 12: Katılım Bankalarında Muhasebe Organizasyonu ve Muhasebe Uygulamaları

Bölüm 13: Risk Kavramına ve Yönetimine İslami Perspektiften Bakış

Bölüm 14: İslami Bankacılığın Kalkınmadaki Rolü ve Finansal Krizlere Yaklaşım

Kaynak: http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/Yasayan-ve-Gelisen-Katilim-Bankaciligi.pdf