Türkiye Katılım Bankaları Birliği Nedir?

Kuruluş Amacı

Yönetim merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanununun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım bankası TKBB’ nin üyesidir.

TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

Yasal Dayanağı ve Hukuki Statüsü

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 4389 sayılı Bankalar Kanununu ve 04.10.2001 tarih ve 2001/3138 sayılı Birlik Statüsü’ nün yürürlüğe konulması ile o zamanki adıyla Özel Finans Kurumları Birliği olarak kurulmuştur. Müteakiben 01/11/2005 tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 28/02/2006 tarih ve 2006/10018 Sayılı Birlik Statüsü ile şimdiki adı olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği unvanını almıştır.

Kaynak: http://www.tkbb.org.tr/tarihce