“İslam İktisadı Kademe Eğitimi” Başvuruları Başladı

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik İslam İktisadı Kademe Eğitimi verecektir. Eğitim birbirini tamamlayacak 3 kademeden (3 yıl) oluşacaktır. Buna göre:

– İlk kademede, İslam iktisadı konusunda farklı alanlara yönelik yazılmış eserlerin okunması ve temel meseleler hakkında genel malumat elde edilerek katılımcıların hangi konulara ilgi duyduklarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

– İkinci kademede, İslam iktisadı düşüncesi, İslam iktisat tarihi ve İslam iktisat teorisi alanlarında okumalar planlanmaktadır.

– Üçüncü kademede, ikinci kademede belirlenen alanlarda daha derinlikli okumalar yapılarak somut çıktılar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Başvuru ve değerlendirme şartları ile ilgili detayları İSEFAM’ın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Kaynak: https://www.isefam.sakarya.edu.tr/?p=2511