Anadolu Sanayi Devrimi kitabı yayımlandı

Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak eserler bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine Anadolu Sanayi Devrimi kitabını da ekledi.

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan kitapta, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle detaylı şekilde ele alınıyor.

TAKDİM

Kuveyt Türk olarak 30. yılımızda yeni bir eserle sizleri selamlamanın kıvancını yaşıyoruz.

Kurulduğumuz günden bu yana toplumsal değerlerimizi kültür, sanat ve yayın faaliyetleriyle muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla Türk-İslam medeniyetine ait önemli mimari eserlerin restorasyonunu ve tefrişini gerçekleştiriyoruz.

Kıymetli sanatçılarımızın eserlerini koleksiyonumuza katarak koruma altına alıyor, sergi ve yayınlar vasıtasıyla toplumun ilgi ve beğenisine sunuyoruz.

Değerlerimizi ve medeniyetimizi anlamaya, aktarmaya, yaşatmaya yönelik projelerimizi ve faaliyetlerimizi her geçen gün artırıyoruz. Müşterilerimiz ile aramızda değerler manzumesi çerçevesinde sıkı bağların oluşmasını, değerlerimizle büyümeyi önemsiyoruz.

Kadim medeniyetimizin önemli vazifeler icra eden kurumlarının geçmişten bugüne iktisadi, sosyal ve kültürel yönlerini ve gelişimini çok yönlü inceleyen ve anlatan araştırmaları destekliyor, bunları eser haline getirerek ilmi camianın ve toplumumuzun hizmetine sunuyoruz.

Bugüne kadar yayınladığımız kitaplara elinizdeki eserle bir yenisini daha ekliyoruz.

Anadolu Sanayi Devrimi kitabı, Selçuklu’dan Osmanlı’ya üretimde Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüvenini, bölgede ve dünyada yüzyıllardır devam eden etkilerini anlatan, birçok yönden okuyucusuna yeni ufuklar açan farklı bir eser…

Eserde özellikle Selçuklu ve Osmanlı’nın tarım uygulamalarıyla ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpekyolu şehirleri ile İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temelleri anlatılıyor.

İslam medeniyetini temsil eden Buhara ve Semerkant’tan ilk Selçuklu Anadolu İpekyolu İslam şehri Ani-Şehristan’a, sonrasında Kayseri ve Konya’ya, şehirlerin kalkınmasını ve artan gelirin vakıf kurumları ile toplanıp toplumun tüm kesimlerine yeniden din, kültür, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar halinde dağıtılmasını anlatıyor. Yazar bu eserinde toplumun maddi ve manevi kalkınmasının sırlarını, anahtarlarını vermeyi deniyor.

Uzun süredir yürüttüğü, kümelenerek üretim, maddi-manevi kalkınma, şehircilik gibi iktisadi, sosyal ve kültürel alanlardaki araştırmalarına dayanan bu çalışmasını bizimle ve toplumumuzla paylaşan kıymetli akademisyenlerimizden Prof. Dr. Ahmet Kala’yı, İslam medeniyeti araştırmalarına katkılarından dolayı tebrik ediyor ve kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.

Keyifle okumanız ve faydalanmanız dileğiyle,

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Anadolu Sanayi Devrimi kitabına buradan ulaşabilirsiniz.