Türkiye İslam İktisadı ve Finansı Kurumlar Haritası

Melih Turan

Her insanın farklı kişilikte nevi şahsına münhasır yaratılmasındaki hikmetlerden birisi tearüftür. İnsan kişiliğinde özgün olduğu gibi faaliyetlerinde, bir araya gelerek oluşturduğu kurumlarda farklı insanların özelliklerini yansıtmaktadır. Böylece, birbirini tanıma, tanış olma olayı kişisellikten çıkarak kurumsal bir hüviyet kazanmaktadır.

İslam iktisadı adına yapılan çalışmaların son beş yılda oldukça artış göstermesi bu tanış olma olayını fiziksel anlamda zorlaştırdığı gibi bilginin yayılma asimetriği açısından da güçleştirmektedir.

Bu çalışma Türkiye’deki İslam iktisadı ve finansı adına sürdürülen çalışmaları, kurumları ve akademik mecraları bir araya toplama çabasıdır. Adil bir bakış açısı ile hazırlamak için çaba sarf edilmiştir.

Bu çalışmanın tüm ekosistemi kapsadığını söylemek bir açıdan mümkündür. Zira bugüne kadar yaptığımız haberler ve çalışmalar bu alanı ihata etmeye çalıştık. Ancak yine de gözden kaçan çalışmalar yahut yeni başlayan atılımlar olabilir. Bunun için eksik kalan yahut yeni ilave edilmesi gereken girişimleri bilgi@islamiktisadi.net üzerinden bize iletmenizi isteriz.

Üniversite Bünyesinde Araştırma Merkezleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULİFAM)

Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hitit Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSEFAM)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİSMER)

Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM)

Lisans Bölümleri

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / İslam Ekonomisi ve Finans

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi / İslam Ekonomisi ve Finans (İngilizce)

KTO Karatay Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İslam Ekonomisi ve Finans

Lisansüstü Programlar

Yüksek Lisans Programları

Aksaray Üniversitesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü / İslam Ekonomisi ve Finansı (Tezli, İngilizce)

Bingöl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Hukuku (Tezli, Türkçe)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslami Bankacılık ve Finans (Tezsiz, Türkçe)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Ekonomisi Ve Finans (Tezsiz-Tezli, İngilizce)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Hukuku (Tezsiz-Tezli, Arapça)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı (Tezsiz-Tezli, Türkçe)

İstanbul Şehir Üniversitesi / İşletme Enstitüsü / MBA-İslami Finans ve Ekonomi (Tezsiz- Tezli, Türkçe ve İngilizce)

İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı (Tezsiz-Tezli, Türkçe)

Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / İslami Bankacılık ve Finans (Tezsiz-Tezli, Türkçe)

Marmara Üniversitesi / Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü / Orta Doğu Ekonomi-Politiği (Tezli, Türkçe)

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı (Tezli, %70Türkçe – %30 İngilizce)

Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Ekonomisi ve Finansı (Tezsiz-Tezli, Türkçe)

Doktora Programları 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Ekonomisi ve Finansı (İngilizce)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Hukuku (Arapça)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans (Türkçe)

İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı (Türkçe)

Marmara Üniversitesi / Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü / Orta Doğu Ekonomi-Politiği (Türkçe)

Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Ekonomisi ve Finansı (Türkçe)  

Bağımsız Araştırma Merkezleri

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) İslam İktisadı Okulu

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM)

İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği

İslam İktisadı Araştırmaları Derneği

İstanbul İktisatçılar Derneği Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Araştırma Merkezi

Maruf Vakfı İslam Ekonomisi Enstitüsü

Akademik Dergiler

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (JIEF)

Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE)

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi (IJISEF)

Özel Çalışmalar

İslam İktisadı Bibliyografyası

Yayınevi

İktisat Yayınları  

Çevrimiçi Yayıncılar

İslam Ekonomisi Talim ve Tedkik Merkezi

İslam İktisadı

Katılım Analiz

Katılım Dünyası

Katılım Gündemi

Tekafül

Finans Kurumları

Albaraka Türk

Emlak Katılım

Kuveyt Türk

Türkiye Finans

Vakıf Katılım

Ziraat Katılım  

Katılım Emeklilik 

Neova Sigorta 

Meslek Birlikleri

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)

Katılım Sigortacılığı Derneği 

Düzenleyici Kurumlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Merkezi Danışma Kurulu (TKBB)

Uluslararası Kuruluşlar

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) (İİT Merkez Bankaları, İİT Sermaye Piyasaları, İİT Borsaları Forumları Türkiye’dedir.) 

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC)

İslam Kalkınma Bankası Türkiye Bölgesel Ofisi 

Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)

World Bank Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi

 

 

06.12.2018