Zekat Politikası: Ekonomi-Politik Bir Yaklaşım

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) 10 Kasım 2018 Cumartesi günü İKAM Sunumları kapsamında Melih Turan  tarafından “Zekat Politikası: Ekonomi-Politik Bir Yaklaşım” başlıklı sunum saat 17:00’de İLKE Genel Salonda gerçekleştirilecektir.

***

İslam iktisadının yüzyıllardır ortaya koyduğu toplumsal kıvamı oluşturan ilkelere dünyanın yeniden ihtiyacı vardır. Başta zekât ilkesi ile sağlanmaya çalışılan malî ve iktisadî denge İslam toplumlarında daima refahı ne­tice vermiştir. İslam’ın izlediği iktisat siyaseti daima toplumu önceleyen nitelikte olmasına karşın son asırda tam anlamıyla uygulanamamıştır. Ancak mevcut toplumsal yapı ve ekonomik durum göstermektedir ki İslam’ın iktisat siyasetlerini yeniden canlandırmanın vakti gelmiştir.

Zekât ilkesi bu açıdan hem İslam toplumları hem de tüm insanlık için sosyo-ekonomik adaleti sağlayacak kuşatıcı özel­likleri olan bir kaidedir. Bireysel olarak ifa edilmesi mümkün olan ancak bireylere bırakıldığında ihmale uğrayan bu ilke ye­niden kurumsal bir yapıya bürünmelidir. Asr-ı saadet ve sonraki dönemlerde olduğu gibi zekâtın mevcut düzende yeniden kurumsallaşması tartışılmalıdır.

Bu sunumda İslam iktisadının ilkeleri çerçevesinde zekâtın hem kuramsal hem de kurumsal yapısı tarihi ve mevcut kaynaklara birlikte işlenerek uygulanabilir zekât politikaları müzakere edilecektir.

Başvuru için tıklayınız: https://form.jotform.com/82964387926980

Tarih ve Saat : 10 Kasım 2018 17:00

Yer:  İLKE Derneği Genel Salon, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Türbekapı Sk. No:13, 34672 Üsküdar/İstanbul