İslam İktisadı Meraklıları İçin Okunması Gereken 10 Nitelikli Çalışma

 

Zeyneb Hafsa Orhan1Açık öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi (tam burslu) bölümünde tamamlamıştır. İsveç Enstitüsü burslusu olarak 2006’da İsveç’te yüksek lisansa başlayıp 2008’de Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden (tezli) mezun olmuştur. 2008’de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde başladığı ekonomi doktorasını İslami bankacılıktaki kar-zarar ortaklığı enstrümanlarının risk analizine dair hazırladığı doktora teziyle 2012 kasımında tamamlamıştır. Yaklaşık 8 yıllık yurt dışı tecrübesinin ardından döndüğü Türkiye’de 2015 ocağından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Halihazırda İslam Ekonomisi ve Finans bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.
E-mail: hafsa.orhan@izu.edu.tr
’nın İslam iktisadı ve finansı ile ilgilenenler için hazırlamış olduğu kısa kitap listesini yayınlıyoruz.

 

 

İktisat için:

Herkes için iktisat: kapitalist sömürüyü anlama kılavuzu (Jim Stanford, 2013, Yordam Kitap)

İktisadi düşünce tarihi için:

İktisat Düşünürleri (Robert Heilbroner, 2003, Dost Kitabevi)

İktisat tarihi için:

Dünya nüfusunun iktisat tarihi (Cipolla, 2015, Ötüken Yay.)

Finans için:

Finansçı olmayanlar için finans (Hakan Özerol, 2018, Elma Yayınevi)

İslam iktisadı için:

İslam iktisadına giriş (M. Akram Khan, 2017, İktisat Yay.)

İslam iktisadı düşünce tarihi için:

Müslümanların iktisadi düşünce ve analize katkıları (A. A. Islahi, 2017, İktisat Yay.)

İslam iktisat düşüncesi tarihi: haraç ve emval kitapları (Cengiz Kallek, 2015, Klasik Yay.)

İslam iktisat tarihi için:

İslam iktisat tarihine giriş (Abdülaziz Duri, 2014, İnsan Yay.)

İslami finans için:

İslami finansı anlamak (Muhammad Ayub, 2017, İktisat Yay.)

İslami bankacılık için:

Katılım bankacılığına giriş (Ed. Şerafettin Özsoy, 2012, Kuveyt Türk)

Notlar

↑ 1. Açık öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversiteyi Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi (tam burslu) bölümünde tamamlamıştır. İsveç Enstitüsü burslusu olarak 2006’da İsveç’te yüksek lisansa başlayıp 2008’de Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden (tezli) mezun olmuştur. 2008’de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde başladığı ekonomi doktorasını İslami bankacılıktaki kar-zarar ortaklığı enstrümanlarının risk analizine dair hazırladığı doktora teziyle 2012 kasımında tamamlamıştır. Yaklaşık 8 yıllık yurt dışı tecrübesinin ardından döndüğü Türkiye’de 2015 ocağından bu yana İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Halihazırda İslam Ekonomisi ve Finans bölümünde Yrd. Doç. olarak görev yapmaktadır. Temel çalışma alanları İslam iktisadı ve finansı, karşılaştırmalı konvansiyonel finans ve bankacılıktır.
E-mail: hafsa.orhan@izu.edu.tr