TKBB’den İslam İktisadı Çalışmalarına Burs

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında gerekli eğitim, insan kaynağı ve sertifikasyon çalışmalarını arttırmak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun mevzuat, standart ve düzenlemeleri geliştirmek amacıyla ilgili bölümlerde eğitim gören ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan 15 yüksek lisans ve 10 doktora programı olmak üzere toplam 25 öğrenciye karşılıksız öğrenim bursu desteği verecektir.

Gerekli Olan Asgari Şartlar;

• Öğrencinin geliri olan bir çalışan olması halinde başvuruda belirtilen aylık ödenecek
burs miktarının %25 si ödenir.
• Öğrencinin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda: o İslam
Ekonomisi, o İslam Ekonomisi ve Finansı, o İslami Bankacılık ve Finans, Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı, İslam İktisadı ve Finansı veya benzeri bölümlerde yüksek lisans ya da doktora programında öğrenim görüyor olması,
• Öğrencinin, TKBB tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşıması ve daha sonra tarihi
ilan edilecek olan mülakatta başarılı olması,
• Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük
sistemde not veren üniversitelerde en az 75) olması,
• Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmaması ve genel not ortalaması 4
üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
• Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının toplamının
aritmetik ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en
az 75) olması,
• Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmaması ve genel not ortalaması 4 üzerinden
en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,
• Öğrencinin, herhangi bir sebepten disiplin cezası almamış olması,
• Öğrencinin, başka bir özel veya resmi kurumdan burs almaması,
• Öğrencinin başvuru formunda ki alanları doğru ve eksiksiz olarak doldurması.

Tarihler:

Başvuru:                                                                               01/12/2017 – 15/12/2017

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Mülakat:                              15/12/2017 – 31/12/2017

Mülakatların Değerlendirilmesi ve Bursa Hak Kazananların İlanı: 11/01/2018 – 15/01/2018

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.