“İslam İş ve Ticaret Ahlakı” Kitabının 3. Baskısı Çıktı

İslami iktisat alanına uygulama ve yayınlar ile katkı yapmaya devam eden İGİAD, Prof. Dr. Saffet Köse’nin “İslam İş ve Ticaret Ahlakı” isimli kitabının 3. baskısını yayınladı.

Modern dünyada ahlâk, yozlaşma temayülü göstermektedir. Ahlâkî yoksunluk en fazla iş, çalışma ve ticaret alanında gerçekleşmektedir. Bir yanda aldatılan müşteriler, işçinin hakkını vermeyen işverenler diğer tarafta ise aldığı ücreti hak etmeyen ve işi suiistimal eden iş görenler var. Böylelikle iş ve ticaret hayatının pek çok safhasında ahlâk dışı davranışlar âdeta ayyuka çıkmış vaziyettedir. Bu ise beraberinde kul hakkını ihlâl eden ve helâl-haram kazanç duyarlılığını referans noktası olmaktan çıkaran bir tabloyu ortaya koymaktadır. Özel alanda iş ve ticaret hayatında kendisini hissettiren bu davranışlar, genel alanda ise toplumsal etkileri bakımından büyük olumsuz etkiler meydana getirmektedir.

İnsanlar arasındaki ilişkiler samimiyet, güven ve dürüstlük gibi güzel ilkelerin gölgesinden çıkarak, maddî hesapların öncellendiği bir alana doğru sürüklenmekte ve insan olma meziyeti göz ardı edilmektedir.

Bu kitapta, Kur’an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in ısrarla üzerinde durduğu helâl kazancı vurgulayan ana noktalar ve yaşadığımız çağda helal kazanç ve ahlâkın egemen olduğu bir topluma olan ihtiyaç vurgulanmaktadır.