“Hz. Peygamber’in (sav) İktisadi Öğretileri” kitabı İGİAD tarafından Türkçe’ye kazandırıldı

İslam iktisadı, kökleri Şeriat-ı Şerif’e dayanan bir disiplindir. İslam, vahyi en üstün bilgi kaynağı olarak telakki etmektedir. Kur’an’da ve Sünnet’te de açıkça ifade edildiği üzere temel prensipler, çağdaş iktisadi teoriler ve İslam iktisadının ilkelerine dayanan yeni teoriler geliştirme hususunda mihenk taşı vazifesi görmektedir. Bu bağlamda bir hadis seçkisi, faydalı bir kaynak olacaktır. Çok sayıda hadis derlemeleri bulunmakla birlikte bunlar, hadislerin tasnifinde farklı tertipler kullanır. Dolayısıyla bu durum iktisadi bir meseleye dair hadis taraması yapacak iktisat araştırmacısı için zor ve vakit alıcı olmaktadır.

“Hz. Peygamber’in (sav) İktisadi Öğretileri: İktisat Üzerine Bir Hadis Seçkisi” adlı kitabında Muhammad Akram Khan, önemli iktisadi meselelere dair gelişmiş bir tasnif sistemi sunmaktadır. Bu meselelere ait başlıklar altında, sahih kaynaklardan titizlikle seçtiği hadisleri bir araya getirmiştir. Nitekim bu yöntem araştırmacılara belirli bir hadisin yerini tespit etmede kolaylık sağlayacaktır. Daha da önemlisi, belli bir iktisadi meseleye dair bütün hadisleri bir araya getirmek, o konu hakkında düşünmeyi de billurlaştıracaktır. Eminim ki bu çalışma, İslam iktisadı alanında hoca, talebe ve araştırmacıların kaynak malzemelerine çok kıymetli bir katkı olduğunu kanıtlayacaktır.

Hz. Peygamber’in (sav) İktisadi Öğretileri: İktisat Üzerine Bir Hadis Seçkisi” adlı değerli çalışmayı Türkçe’ye kazandıran İGİAD’a teşekkürü bir borç biliyoruz, Allah razı olsun.