İslam İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Tahlili

Muhammed Necatullah Sıddıki’nin “Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature” adlı, Ömer Açıkgöz tarfından Türkçe’ye “İslam İktisat Düşünce Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bir Tahlili” adıyla çevrilen eserini istifadenize sunuyoruz.

 

View Fullscreen