Kgf ve Büyüme

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Dinç

KGF teminatları büyümeye katkı sağlaması bakımından önemli bir argüman olarak kullanılmak istendi. Güçlü büyümede önemli bir belirleyici olarak da ön plana çıktı. KGF’nin büyümenin desteklenmesine yönelik ilerleyen dönemlerde kullanılabileceği de anlaşılmış oldu.

Aslında KGF’nin büyümeye sağlayacağı katkının daha güçlü olması beklenmekteydi. Yatırım kararlarının ertelenmemesi için piyasanın KGF teminatını bir araç olarak kullanabileceği düşünüldü. Ancak piyasada aktörler aynı faydayı okumadılar.

İşletmeler KGF’yi işletme finansmanı anlamında erişemedikleri kaynaklara ulaşmak için bir araç olarak gördüler.

Bankalarsa tahsil problemi yaşadıkları müşterilerinin risklerini aktaracak bir güvenceden öte anlam yüklemediler. Hatta bununla da kalmayıp ileri gittiler ve sorunu olmayan ve ödemeleri düzenli olan ancak ufak tefek çekinceler yaşadıkları müşterilerinin kredilerini kapatıp tekrar açmaya kadar işi vardırdılar. Sorunu olmadığı halde kredileri kapatılıp KGF teminatıyla tekrar açılan müşterilerin ne kadar zarara uğramış olabilecekleriyle ilgili hesap kitap yapmalarını öneririm. İlk aylarda zaten katlandıkları yüksek faiz maliyetlerine tekrar katlandıklarını ve anapara borçlarının hala belirgin bir düşüş göstermediğini böylece anlayabilirler.

Bankaların takipteki kredi oranı ve sermaye yeterlilikleriyse önümüzdeki rapor döneminde artış gösterecektir.

Bankalar KGF’ye büyük oranda bu sınırlar içerisinde yaklaşmışlardır.

Yani KGF teminatlı finansmanların hem işletmeler hem de bankaların yaklaşımlarıyla yatırım kredilerine dönüşmediğini biliyoruz. Güçlü bir büyüme ortaya çıktı fakat gene tüketim harcamaları ağırlıklı bir yapı oluştu.

Picture12

Büyüme için daha çok imkanımız var. Bunu yatırımlarla desteklememiz gerekiyor. Türkiye yatırımlar için güçlü hikayeleri olan bir ekonomidir. Birçoklarının sahip olmadığı fırsatları bulunur.

Hatta sorunmuş gibi ele alınan konular dahi Türkiye için iktisadi argümanlardır. Örneğin 3 milyon Suriyeli sığınmacı rakip ekonomilerin mumla arayacağı bir kaynaktır. Yüksek enflasyon yurtdışı fon cezbedilmesinde yararlandığımız bir araca dönüşmüştür. Başka birçok mesele bu şekilde değerlendirilebilir. Daha güçlü ve daha sağlıklı büyüyebiliriz. Gücümüzü boşa tüketmeyelim yeter.

KGF bu bakımdan önemlidir. Fakat amacından saptırılmaması gerekmektedir. Sınırlı kaynağı boşa harcamamak için KGF’nin limit tahsis süreçlerinde kredi tayınlaması standartları güçlendirilmelidir. Böylece sürdürülebilir bir büyüme yapısı ortaya çıkarmak için ihtiyaç duyulabilecek teminat aracı korunabilir. Aksi israftır.

Kaynak: http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/kgf-ve-buyume/