Güncel Dini Meseleler

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Dinç

Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı’nın yedincisini gerçekleştiriyor. Programın kapsamı faizsizlik temalı konuları içeriyor. Hem sektör uzmanları hem fakihlerin katıldığı organizasyon sağlıklı çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Diyanet, halkın ekserisinin fıkhi konularda temel muhatabıdır. Aynı zamanda faizsizlik konularında en çok soruya muhatap olan kurumlardan birisidir. Bu bakımdan toplumun, esas ve temel muhatap olarak gördüğü Diyanet’in, faizsizlik anlamında daha güçlü bir imaj sergilemek üzere doğru bir adım attığını söyleyebiliriz.

Dini anlamda otorite boşluğu kabul edilebilir değildir. Bu bakımdan Diyanet içtimai hayatın her alanına dokunmak durumundadır.

Bir milletin entegrasyonu sosyo-kültürel değerlerinin ve iktisadi refah düzeylerinin denkliğine bağlıdır. Bu zemin sağlandıktan sonra üstün bir hukuk yapısı ve otorite kurumlar kabul edilebilir. Hatta sosyo-kültürel ve iktisadi refah denkliği sonrası milletin entegrasyonu, otorite nitelikli kurumların varlığını gerektirir. Yani otoritenin varlığına bağlıdır.

Sosyo-kültürel ve iktisadi otoritelerin arasında önemlilerden birisiyse dini otoritedir. Batılı devlet yapısında ve kendi geleneğimizde dini otoritenin varlığının kendisini hissettirdiği görülmektedir. Bu tecrübeye sahibiz ve dini otoritenin toplumun çıkarına fayda ürettiğini biliyoruz. Bir de son dönem tecrübemiz var. Sürekli TV programlarında karşımıza çıkan üre yarışı biçimli absürtlükleri yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz tecrübe.

Elbette bunun karşısında seküler açmazlar var. Hatta Diyanet için dahi seküler kısıtlar doğrudur. İroni denen şeyin ta kendisi.

Diyanet toplumun muhatabı olarak rolünü tamamlamak üzere yüksek bir bilinç sergilemektedir.

Faizsizlik konusunda profesyonellerin muhatabı ise BDDK tarafından hazırlanan Faizsiz Finans Kanunu taslağının yasalaşması halinde ortaya çıkacaktır. Faizsiz Finans Standartları Kurumu’nu teşkil edecek olan kanunun yasalaşması faizsizlik anlamında otorite boşluğunu doldurmak üzere tamamlayıcıdır.

Kaynak: http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/guncel-dini-meseleler/#.WeBNAw_zNJ8.twitter