Bu bir reform ama eksiklikler var

Bu ay Meclis’e gelmesi beklenen “Faizsiz Finans Kanun Taslağı”, konunun tarafları ile tartışıldı. Düzenlemenin reform niteliğinde olduğu ancak faizsiz finans ilkelerini belirleyen kurul kararlarının net olmaması, önemli bir eksiklik olarak görüldü.

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadi ve Finansı uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) tarafından düzenlenen sempozyumun ikinci gününde “Faizsiz Finans Kanun Taslağı” fıkhi açıdan ele alındı. Bu ay Meclis’e gelmesi beklenen taslağın eksik ve belirsiz kısımları konunun tarafları ve uzmanlarca tartışıldı.

Faizsiz finans ilkeleri konusunda kurul kararlarının bağlayıcılığının dolaylı olması tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, “Burada bir kanun yapılacaksa biraz daha keskin bir amaç belirlenmesi gerekiyor” önerisinde bulundu. Yapılan düzenlemenin önemli bir reform olduğu ancak mevcut eleştiriler de ele alınarak bazı maddelerin yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

“Bu bir devrim”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Abdullah Durmuş, kanunun taslak seviyesinde de olsa şuanda gündeme gelmiş olmasının Türkiye açısından bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Durmuş, “Faizsiz finans ilkelerine aykırı olan işlemlerinin kurul tarafından engellenemeyeceği hükmü anlaşılmıyor” dedi.

“Fıkhî tarafları netleştirmeli”

Doç. Dr. Süleyman Kaya, faizsiz finans kurumu işleten bir kişinin diğer işleri de bu sisteme uygun olmalı diye bir şart olduğunu hatırlatarak, bunun zorunlu olmaması gerektiğini savundu. Prof. Dr. Servet Bayındır ise, taslaktaki fıkıh ile ilgili bazı bölümlerin tam net olmadığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi. “Faizsiz bir işlem yapma zarureti fıkhın istediği bir şey” diyen Prof. Dr. Murteza Bedir ise taslağın İslami açıdan değerlendirilmesi, ilgili paydaşlar tarafından altı çizilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Kaynak: http://www.yenisafak.com/ekonomi/bu-bir-reform-ama-eksiklikler-var-2798882