İLEM İhtisasta “İslam İktisadı: Fıkıh, Tarih ve Dönüşümler”

İhtisas Programı, çeşitli sahalarda bilgi üretimine canlılık ve özgünlük katmayı amaçlayan İLEM’in, lisansüstü düzeyindeki katılımcılara uyguladığı çok boyutlu bir eğitim programıdır. Bu program ile amaçlanan, iç içe geçen çalışma halkaları eşliğinde ilmi çalışmaların ve üretkenliğin artırılmasıdır. 6 yıldır devam eden ihtisas çalışmaları kapsamında çok sayıda ders, okuma grubu, atölye ve yayın gerçekleştirilmektedir.

Bu bağlamda 2017 güz döneminde İktisat alanında İslam iktisadı analizini yakın geçmişte yaşadığı dönüşümler, fıkıh ve tarih açısından incelemeyi amaçlayan bir ders açılacaktır. İhtisas programı başvuruları için son gün 2 Ekim 2017. Derse ilişkin ayrıntılar ise şöyle:

Ders: İslam İktisadı: Fıkıh, Tarih ve Dönüşümler

Hoca: Zeynep Hafsa Orhan

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 19 Ekim – 7 Aralık 2017 (8 Hafta)

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir. 

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferası’ndan bu yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern İslam ekonomisi/iktisadının analizini şu temel unsurlar açısından incelemektir; fıkıh, tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Söz konusu amaca ulaşmak için öncelikle temel bir mantık bilgisi verilmeye çalışılacaktır. Ardından da aşağıda bahsedilecek olan konuların her biri, gerekli görülen okumalar aracılığıyla incelenecektir. Bu noktada konular yalnızca hoca aktarımlı bir şekilde anlatılmakla kalmayacak, karşılıklı tartışma ve kişisel incelemelerden de ciddi bir beslenim olacaktır. Dersin amacı kapsamında değinilmesi planlanan konular şunlardır; mantık, ekonomik kavram ve ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümün iyice analiz edilip söz konusu analiz bağlamında modern İslam ekonomisinin oluşumunu ve bugünkü geldiği noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam ekonomisi serencamının ortaya konması.  Bu dersi takip edecek olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durumla muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir. Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.

Kaynak: http://www.ilem.org.tr/s/islam-iktisadi-fikih-tarih-ve-donusumler