TUJISE’nin 4. cilt 2. sayısı çıktı

Turkish Journal of Islamic Economics dergisinin yeni sayısı (4. Cilt, 2. Sayı) yayınlandı.

TUJİSE, İslam İktisadı ve Finansının her boyutundan araştırmaları, tarihini, teorik temellerini, İslami Fıkıh ile ilgisini, uygulanabilir araçlarını ve uygulamalarını bir araya getirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. TUJISE, İslam İktisadının göze çarpan, deneyimli akademisyenleri ile tecrübesiz araştırmacılarına yan yana olabilecekleri bir araştırma platformu sağlamaktadır.

Derginin yeni sayısı İslam İktisadı disiplininden seçkin isimler tarafından yazılan farklı temaları ve teorik yaklaşımları içeren yedi makale içermektedir.

TUJISE, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayınlanan iki yıllık bir dergidir. İKAM, İslam İktisadı alanında nitelikli araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur ve aynı zamanda tecrübeli ve genç akademisyenler için bir platform sağlamaktadır. Yetkin fikir ve teori üretme çabalarına ve İslam Ekonomisini ayrı bir disiplin olarak geliştirmeye yönelik pratik araçlar geliştirme konusuna da yardımcı olmaktadır.

TUJISE 4. cilt 2. sayı için tıklayınız.