KAYDİ PARA VE KAYDİ PARANIN İSLAM FIKHI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (MAKALE)

Bu çalışma ön makale niteliğinde taslak metindir, okuyucuların katkı ve eleştirileri beklenmektedir.

Yunus Emre Aydınbaş

Arş.Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk Anabilim Dalı.

e-posta: yunusemreaydinbas@hotmail.com

View Fullscreen