2016 Yılında İslam İktisadı adına neler oldu?

2016 Yılında İslam İktisadı adına neler oldu?

Son yıllarda İslam İktisadı ve Finansı gerek konjonktürel gerekse yıllar önce ekilen tohumların meyve vermesiyle çokça zikredilir oldu. 2015 yılında bu konuya ilgi duyan ve çalışma yapmak isteyen arkadaşlar olarak islamiktisadi.net web sitemizi kurarak bu alana bizler de bir katkı sağlamak istedik. Ustaca bir ilerleme kaydedemediysek de programların duyuruları, yüksek lisans/doktora ilanları, konuyla ilgili haberlerin, makalelerin, kitapların paylaşımını yapmaya çalıştık. Özgün bir yapıya bürünmek için tasarımımızı ve logomuzu yeniledik. Geri dönüşlerin genel itibari ile olumlu olması, insanlara faydalı olduğumuz kanaatini vermekte ve “insanların en hayırlısı” liyakatini kazanma ümidimizi beslemektedir.

Bu bağlamda İslam İktisadı ve Finansı adına 2016 yılında neler olduğunu özetle burada ele alacağız. Her ne kadar vatan olarak siyasi, iktisadi ve içtimai olayların baskısı/üzüntüsü/sevinci altında kalınmışsa bu alandaki çalışmalar için bereketli bir yıl olduğu kanaatine sahibiz.

25-29 Ocak 2016 – İZÜ İslam Ekonomisi ve Finansı Kış Okulu düzenlendi

2-3 Nisan 2016 – İslam İktisadı Atölyesi IV: İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet Çalıştayı Yapıldı

“İslam İktisadı Atölyesi IV: İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet” Sonuç Bildirgesi

2 Mayıs 2016 – Düzce Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Uygulamaları Paneli düzenlendi

Düzce Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Uygulamalari Paneli 2 Mayıs’ta!

13 Mayıs 2016 – Marmara Üniversitesi Düşünce ve Hikmet Kulübü tarafından büyük bir gayret sonucu  “Katılım Ekonomisi Perspektifinden Katılım Bankacılığı Konferansı” düzenlendi

Katılım Ekonomisi Perspektifinden KATILIM BANKACILIĞI

Mayıs 2016 – Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı (Tekafül, Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman, Fıkhi Değerlendirmeler Işığında Katılım Fonları ve Birim Değer) Çalıştayları Düzenledi 

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Çalıştayları Düzenledi

27-31 Ağustos 2016 – İZÜ III. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Yaz Okulu düzenlendi

İZÜ III. ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI YAZ OKULU

1-3 Eylül 2016 – Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Ortak Konferansı düzenlendi

Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Ortak Konferansı

28 Eylül 2016 – IFN Forum Türkiye düzenlendi

IFN Forum Turkey 2016, 28 Eylül’de!

Ekim 2016 – ADAM İslam İktisadı Okulu 2016-2017 Başvuruları Başladı

ADAM İslam İktisadı Okulu 2016-2017 Başvuruları Başladı

15 Ekim 2016 – Maruf Vakfı İslam Ekonomisi Enstitüsü Açıldı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

28 Ekim 2016 – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

İZÜ İSEFAM Açılış Töreni

Kasım 2016 – Kitâbü’l-Emvâl Yeniden Yayınlandı!

Kitâbü’l-Emvâl Yeniden Yayınlandı!

Kasım 2016 – Osmanlı Mali Tarihi – Ahmet Tabakoğlu Yayınlandı!

Osmanlı Mali Tarihi – Ahmet Tabakoğlu Yayınlandı!

Kasım 2016 – Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası iş birliğine gitti

Borsa İstanbul ile İslam Kalkınma Bankası iş birliğine gitti

Kasım 2016 – Albaraka’dan Karz-ı Hasen Hamlesi: “Umre Finansmanı Kampanyası” Düzenlendi

Albaraka’dan Karz-ı Hasen Hamlesi: “Umre Finansmanı Kampanyası”

02-04 Aralık 2016 – 9. Uluslararası Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu (İKDER) düzenlenmek üzere ilan edildi ancak düzenlenemedi

9. Uluslararası Sabahattin Zaim İslam ve Ekonomi Sempozyumu 02 – 04 Aralık 2016

3-4 Aralık 2016 – Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları Milletlerarası İlmi Toplantısı Düzenlendi

Tarihte ve Günümüzde Zekat Uygulamaları Milletlerarası İlmi Toplantı

10 Aralık 2016 -ki İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILDI (İKAM)

İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILDI (İLKE)

Genel olarak tespit edebildiğimiz ve haberlerini paylaştığımız 2016 yılındaki İslam iktisadına konu olan gelişmeler bunlardır. Elbette ki gözümüzden kaçmış ya da haberimiz olmayan gelişmeler de gerçekleşmiştir. Bu yıl 3 tane önemli İslam İktisadı Merkezinin faaliyete geçtiğine şahit olduk. Temennimiz bu araştırma merkezlerinin ortak bir zeminde güzel işler yaparak İslam İktisadının gayelerini gerçekleştirmeleri. Ayrıca, bu gelişmeler etrafında İslam İktisadı adına neler yapılması/nelerin doğru yapılması/nelerden kaçınılması gibi meseleler üzerine yayınladığımız “İslam Ekonomisi Çalışmalarının Türkiye’deki Mevcut Durumu, Muhtemel Meydan Okumalar ve Çözüm Önerileri” adlı yazımızın tekrar okunmasını tavsiye ediyoruz. İnşallah 2017 yılı da başta İslam Alemi, İslam İktisadı ve Vatanımız adına daha bereketli bir yıl olur ümidindeyiz.

İslam Ekonomisi Çalışmalarının Türkiye’deki Mevcut Durumu, Muhtemel Meydan Okumalar ve Çözüm Önerileri

islamiktisadi.net