Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi

Bu çalışmada Katılım Bankacılığının bugüne kadar geçirdiği tarihsel sürece değinilerek “Katılım Bankası” kavramının bu süreçteki yeri, mevzuata girişi ve işlevsel konumu üzerinde durulmuştur. Katılım Bankası kavramsallaştırmasının Türkiye’ye özgü bir isimlendirme olduğu vurgusu yapılarak bu isimlendirmenin piyasa üzerinde taşıdığı kavramsal öneminin altı çizilmiştir. Katılım Bankaları, Özel Finans Kurumu olarak adlandırıldığı dönemde faizsiz bankacılık hizmetlerinde bir takım sıkıntılar yaşanmıştır. Bu yüzden “banka” takısının kaldırılması ile aynı sıkıntıların yaşanmaması gerektiği tartışılmıştır. “Banka” isimlendirmesinin faizsiz finans sektörüne sağladığı katkının üzerinde durulmuş ve Katılım Bankası kavramının, kar/zarara katılım üzerinden yapılan finansal hizmetleri doğrudan yansıttığı belirtilmiştir. Bu bağlamda Katılım Bankası kavramının sürdürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

http://dergipark.gov.tr/jief/issue/24515/259788

Bu makale İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, Cilt 2 Sayı 1 2016 yılında yayınlanmıştır.

Kaynak Gösterimi: Hazıroğlu, T . (2016). Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu Ve Kavramsal Önemi. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 2 (1),  119-132.