İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı – Dr. Salih Tuğ

Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları Dergisi

Sayı:7 İstanbul, 1961.

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iumamk/article/view/1023014333/1023013540

View Fullscreen